Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy w Wielkiej Brytanii?

Jeżeli przydarzył ci się wypadek drogowy nie z twojej winy (lub jedynie częściowo z twojej winy), możesz starać się o odszkodowanie.

Wypadki drogowe mogą wydarzyć się z wielu powodów i w konsekwencji różnych nieprzewidywalnych okoliczności. Poszkodowanymi w takich wypadkach mogą być kierowcy, pasażerowie, rowerzyści lub piesi.

Niezależnie od okoliczności, jeżeli ktoś inny jest odpowiedzialny za spowodowanie wypadku, możesz zgłosić roszczenie o odszkodowanie za ból, cierpienie oraz straty finansowe wynikające z doznanych w wypadku obrażeń.

Firmy odszkodowawcze zajmują się wszystkimi rodzajami wypadków drogowych, od stosunkowo niewielkich urazów tkanki miękkiej szyi (tzw. „whiplash”) do najbardziej poważnych wypadków, z wypadkami śmiertelnymi włącznie.

W przypadku wypadków drogowych, oprócz podstawowego odszkodowania za doznane obrażenia, klienci mogą otrzymać również dodatkowe usługi (w zależności od rodzaju wypadku), takie jak:

  • wycena strat związanych z pojazdem oraz naprawa pojazdu
  • bezpłatny pojazd zastępczy na czas naprawy
  • prywatna fizjoterapia i rehabilitacja
  • zwrot kosztów leczenia i transportu
  • rekompensata za utracone w związku z wypadkiem zarobki
  • zwrot innych kosztów związanych z wypadkiem (np. zniszczonych ubrań, tabletów, smartfonów itp.)

Rodzaje wypadków drogowych

Każdy wypadek drogowy, w którym dochodzi do doznania obrażeń przez jego uczestników, może być podstawą zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie przez poszkodowanych w nim uczestników zdarzenia. Ze względu na okoliczności, można podzielić wypadki na kilka głównych typów, które różnią się od siebie nieznacznie w zakresie kwestii, na które należy zwrócić uwagę zgłaszając roszczenie i starając się o odszkodowanie. Kluczową kwestią jest zwykle ustalenie, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek – pamiętaj jednak, że nawet, jeżeli do wypadku doszło częściowo z twojej winy, również możesz starać się o odszkodowanie. Ważne, by twoja współodpowiedzialność za wypadek nie była większa niż 50%, gdyż wtedy to ty zostaniesz uznany za głównego sprawcę wypadku i nie będziesz mógł starać się o odszkodowanie (a wręcz przeciwnie, prawdopodobnie twój ubezpieczyciel otrzyma wniosek roszczeniowy skierowany przeciwko tobie).

Wypadek samochodowy

Jeżeli doznałeś obrażeń w wypadku samochodowym nie ze swojej winy (lub co najwyżej częściowo ze swojej winy), możesz starać się o odszkodowanie. Aby twoje roszczenie miało jak największe szanse powodzenia, pamiętaj o kilku podstawowych czynnościach, które należy (a przynajmniej warto) wykonać w miarę możliwości bezpośrednio po wypadku, na miejscu zdarzenia:

  • zadzwoń na policję (numer ratunkowy 999 lub 112) i zgłoś wypadek – nawet, jeżeli policja zdecyduje, że obecność radiowozu nie jest konieczna, twoje zgłoszenie zostanie zarejestrowane i będzie potwierdzeniem zaistnienia zdarzenia w przypadku, gdyby strona przeciwna zaprzeczyła, że wypadek miał miejsce; jeżeli policja pojawi się na miejscu zdarzenia, zanotuj dane policjanta (zwykle dostaje się od policji kartkę z nazwiskiem oficera oraz numerem refrencyjnym);
  • jeżeli obrażenia uczestników są poważne, poproś również o przyjazd karetki (ambulance) – ratownicy medyczni oraz szpital również odnotują szczegóły zdarzenia;
  • zrób zdjęcia i/lub nagraj video z miejsca zdarzenia, uwidaczniające uczestników wypadku oraz pojazdy i ich numery rejestracyjne; jeżeli zrobienie zdjęć lub nagranie video nie jest możliwe, zanotuj dane uczestników, numery rejestracyjne oraz inne istotne szczegóły (np. wygląd sprawcy wypadku);
  • w dalszej kolejności, zrób listę uszkodzonych w wypadku przedmiotów i zachowaj wszystkie rachunki za wydatki, które zostaną poniesione w związku z wypadkiem (koszty transportu, lekarstw, naprawy sprzętu elektronicznego itp.)

W niektórych przypadkach, możesz otrzymać telefon od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, który zaoferuje ci szybką ugodę i wypłatę określonej kwoty odszkodowania. Należy być bardzo ostrożnym przed podjęciem decyzji o akceptacji takiej oferty (znanej jako „oferta przedmedyczna”, pre-med offer) ponieważ zwykle oferowana kwota jest znacznie zaniżona w stosunku do tego, co możesz otrzymać, jeżeli skorzystasz z usług profesjonalnej firmy, zajmującej się dochodzeniem odszkodowań powypadkowych. Pamiętaj, że jeżeli przyjmiesz tego typu ofertę, nie będziesz mógł już dochodzić większego odszkodowania w przyszłości, nawet jeżeli twoje straty i komplikacje zdrowotne okażą się wielokrotnie bardziej kosztowne!

Dlatego, najlepiej zgłosić wypadek jak najszybciej i uzyskać profesjonalną poradę i pomoc ekspertów.