Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym w Wielkiej Brytanii?

Odszkodowania za wypadki w miejscach publicznych to stosunkowo niewielka część wszystkich roszczeń o odszkodowanie. Tym niemniej, podobnie jak w innych rodzajach wypadków, jeżeli właściciel lub zarządca terenu ponosi winę (lub współwinę) za twój wypadek, możesz starać się o uzyskanie odszkodowania.

Zgodnie z prawem, właściciel lub zarządca terenu (np. firma, sklep, kino, urząd lub instytucja publiczna) ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki dla osób odwiedzających lub przebywających na jego terenie lub w jego budynku. Nie ma znaczenia, czy osoby te są goścmi, klientami, pracownikami innych firm, czy też po prostu przechodniami. Osoba lub podmiot odpowiedzialny za dany teren/budynek musi zabepieczyć go przed możliwymi do zidentyfikowania zagrożeniami, lub co najmniej podjąć takie kroki, aby zmniejszyć ryzyko wypadku do minimum.

Typowymi wypadkami w miejscu publicznym, za które można dochodzić odszkodowania, są poślizgnięcia, potknięcia i upadki – mogą wydarzyć się z wielu powodów, np. przez rozlane na podłodze substancje, leżące luzem, niezabezpieczone kable w czasie remontu sklepu lub biura, czy też nierówny chodnik, za którego stan techniczny odpowiadają lokalne władze (council).

Wypadek w sklepie

Sklepy często kuszą klientów promocjami i atrakcyjnymi ofertami, dlatego są odwiedzane przez wielu klientów dziennie. Każdy z klientów ma prawo oczekiwać, że nie zostanie narażony na ryzyko urazu, np. w postaci leżącego na podłodze wieszaka lub rozlanej przez innego klienta substancji.

Nie oznacza to jednak, że każde tego typu roszczenie zakończy się wypłatą odszkodowania – właściciel i pracownicy sklepu nie są w stanie zareagować, jeżeli np. poślizgnięcie nastąpiło w kilka sekund po rozlaniu płynu przez innego klienta. Jednak każdy sklep musi mieć wdrożony system regularnego sprawdzania stanu bezpieczeństwa podłogi, jak również szybko reagować na zgłoszenia klientów dotyczące zauważonych zagrożeń.

Pracownik sklepu powinien również oznaczyć dane miejsce, ostrzegając klientów, że podłoga jest śliska, co dotyczy również okresu po umyciu podłogi, aż do jej wyschnięcia.

Wypadek w restauracji (lub innym lokalu gastronomicznym)

Podobnie jak w przypadku sklepu, w restauracji lub barze może przydarzyć się np. poślizgnięcie i upadek skutkujący urazem. Jednak specyficznymi dla obiektów gastronomicznych wypadkami są zatrucia pokarmowe. Jeżeli zatrułeś się jedzeniem serwowanym w restauracji lub barze (ewentualnie jako danie na wynos), masz prawo ubiegać się o odszkodowanie zgodnie z tymi samymi ogólnymi zasadami, jak w przypadku innych typów wypadków. Jednak w przypadku zatruć pokarmowych, zakończenie roszczenia sukcesem i uzyskanie odszkodowania może okazać się stosunkowo trudne, ze względu na poniższe kluczowe czynniki:

  1. Należy wykazać, że zatrucie rzeczywiście miało miejsce – najlepiej udać się do lekarza GP lub na pogotowie, gdzie pobrane zostaną próbki, które umożliwią identyfikację przyczyny zatrucia.
  2. Należy wykazać, że przyczyną zatrucia był posiłek przygotowany w danym punkcie gastronomicznym. Można np. porównać pobrane wcześniej próbki z próbkami pobranymi w restauracji. Udowodnienie tego będzie łatwiejsze, jeżeli jednocześnie (lub w krótkim odstępie czasu) zatruciu uległo kilka lub kilkanaście osób, które skorzystały z usług tego samego lokalu gastronomicznego.