Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym w Wielkiej Brytanii?

Wypadek na siłowni (gym) lub w hali sportowej

Przyczyną wypadków na siłowni lub w hali sportowej może być wadliwy lub zepsuty sprzęt do treningu, ale także na przykład niewłaściwe przygotowanie miejsca do uprawiania aktywności sportowej (np. mokra lub nierówna nawierzchnia boiska).

Ważne jest, by od razu zgłosić wypadek właścicielowi lub menedżerowi obiektu, zrobić zdjęcia przyczyny wypadku (uszkodzonego sprzętu, mokrego parkietu itp.) oraz udać się do lekarza lub na pogotowie w celu zbadania urazu (należy poinformować lekarza o przyczynie wypadku). W ten sposób szanse na uzyskanie odszkodowania za wypadek tego typu będą zdecydowanie większe.

Wypadek na lotnisku

Podróże samolotem stają się coraz powszechniejsze, czego konsekwencją jest fakt, że lotniska odwiedzane są przez setki lub nawet tysiące ludzi każdego dnia. Jak w każdej przestrzeni publicznej, również i na lotnisku może dojść do wypadku, którego skutkiem będzie uraz.

Charakterystyczną cechą lotnisk jest fakt, że na stosunkowo małej przestrzeni znajduje się wiele punktów handlowych i usługowych, zarządzanych przez odrębne podmioty gospodarcze. Dlatego w tym przypadku istotne jest ustalenie nie tylko, jak doszło do wypadku (co było jego przyczyną, kto zawinił), lecz również kto ponosi odpowiedzialność za zapewnienie pasażerom/klientom bezpieczeństwa w konkretnym miejcu.

Być może na początkowym etapie dochodzenia odszkodowania konieczne będzie złożenie pozwu przeciwko więcej niż jednej firmie lub instytucji, co spowoduje pewne komplikacje proceduralne, lecz z drugiej strony zabezpieczy interes poszkodowanego w przypadku, gdyby okazało się, że faktyczną odpowiedzialność ponosi inny podmiot, niż pierwotnie zakładano.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeżeli do wypadku doszło już za bramką odlotów (departure gate). W takim przypadku wypadek może zostać zakwalifikowany jako wydarzenie w czasie wsiadania na pokład, nawet jeżeli fizycznie pasażerowie nie znajdowali się jeszcze na pokładzie samolotu.

Sytuacja prawna roszczenia zależeć będzie również od tego, czy był to lot krajowy (tzn. pomiędzy lotniskami znajdującymi się na terenie Wielkiej Brytanii) czy międzynarodowy. Ma to znaczenie, gdyż może okazać się, że twoje roszczenie będzie podlegało pod jedną z międzynarodowych konwencji dotyczących przewozów lotniczych, a w takim przypadku procedura ubiegania się o odszkodowanie będzie różnić się od standardowej procedury w innego typu wypadkach.

Wypadek w trakcie wakacji

Jeżeli wypadek i uraz wydarzył się w czasie wakacji wykupionych w biurze podróży, istnieje możliwość starania się o odszkodowanie w Wielkiej Brytanii, nawet jeżeli wypadek miał miejsce na terenie innego państwa, np. w hotelu lub w czasie wycieczki zaplanowanej jako część programu zorganizowanego przez biuro podróży.

Aby możliwe było wniesienie roszczenia o odszkodowanie w Wielkiej Brytanii zgodnie z tutejszym prawem, istotne jest, aby wykupiony pakiet wakacyjny spełniał kilka warunków: muszą to być wakacje z co najmniej jednym noclegiem (a więc trwające dłużej, niż jeden dzień), wykupione jako jedna usługa od jednej firmy i w całości opłacone poprzez tą firmę, a oferta firmy (biura podróży) musi zawierać uprzednio zarezerwowane zakwaterowanie, transport oraz/lub inne usługi turystyczne (np. zwiedzanie).

Jeżeli warunki te zostaną spełnione, biuro podróży (operator wycieczki) może być bezpośrednio pociągnięty do odpowiedzialności za wypadek i uraz będący konsekwencją zaniedbania ze strony podmiotu wykonującego usługę (np. hotelu, restauracji lub przewoźnika). Zaniebdanie skutkujące urazem musi być jednak bezpośrednio powiązane z zakwaterowaniem, podróżą lub inną usługą (np. zwiedzaniem, wycieczką) wykupioną w ramach pakietu wakacyjnego.