Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym w Wielkiej Brytanii?

Pogryzienia/ukąszenia przez zwierzęta

Właściciele zwierząt mają obowiązek zadbać o to, by zachowanie ich pupila nie stanowiło zagrożenia dla innych ludzi. Jeżeli zwierzę, np. pies, zostanie wypuszczone luzem, bez kagańca itp., właściciel ponosi odpowiedzialność za jego zachowanie. Właściciele zwierząt powinni też pamiętać, że jeżeli zwierzę zaatakuje człowieka lub spowoduje inną niebezpieczną sytuację, może zostać właścicielowi odebrane i uśpione.

Jeżeli doznałeś urazu w wyniku ugryzienia lub innego niebezpiecznego zachowania zwierzęcia, możesz starać się o odszkodowanie. Najlepiej zgłosić incydent na policję i udać się do lekarza. Jeżeli to możliwe, należy zrobić zdjęcie zwierzęcia oraz ustalić, kto jest jego właścicielem. Jeżeli byli świadkowie zdarzenia, najlepiej zanotować ich dane i numery kontaktowe.

Wypadki dzieci w szkole, przedszkolu lub na placu zabaw

Szkoły i przedszkola mają obowiązek zadbać o bezpieczeństwo dzieci przebywających pod ich opieką.Jeżeli wypadek dziecka wynikał z nieuwagi nauczycieli/opiekunów lub z zepsutego sprzętu albo nierównej nawierzchni na terenie placówki edukacyjnej, możesz w imieniu dziecka starać się o odszkodowanie. Warto pamiętać, że personel szkoły lub przedszkola powinien być odpowiednio przeszkolony i brak takiego szkolenia również może być podstawą stwierdzenia odpowiedzialności (lub współodpowiedzialności) placówki edukacyjnej za wypadek.

Jeżeli do wypadku doszło na placu zabaw, istotne jest ustalenie, kto zarządza terenem i powinien zapewnić bezpieczeństwo dzieci tam przebywających. Jeżeli plac zabaw jest w parku lub innej przestrzeni publicznej, często (ale nie zawsze) podmiotem odpowiedzialnym będą władze lokalne (council). Podobnie jak w przypadku szkoły i przedszkola, wina zarządcy może polegać na nieuwadze lub braku odpowiedniego przeszkolenia osób zarządzających terenem (np. pracowników na placu lub sali zabaw), albo z niewłaściwego przygotowania bądź zabezpieczenia miejsca, w którym przebywają dzieci. W każdym z tych przypadków możliwe jest staranie się o odszkodowanie.

Roszczenia przeciwko władzom lokalnym

Jeżeli do wypadku doszło na terenie lub w miejscu nie należącym do żadnego prywatnego właściciela, prawdopodobnie jest to teren/budynek publiczny, którego właścicielem lub zarządcą są władze lokalne (ang. council). W takim przypadku roszczenie skierowane będzie przeciw władzom zarządzającym danym terenem/budynkiem. Aby sprawa zakończyła się sukcesem i wypłatą odszkodowania, należy udowodnić (podobnie, jak w przypadku prywatnych właścicieli), że zarządca lub podmiot odpowiedzialny nie dopełnił swoich obowiązków w zakresie utrzymania terenu/budynku w stanie umożliwiającym jego bezpieczne użytkowanie. Na przykład, w przypadku upadku na nierównym chodniku należy wykazać, że władze wiedziały o usterce i nie naprawiły jej wystarczająco szybko, lub że nie przeprowadzały regularnych inspekcji stanu technicznego dróg, co pozwoliłoby na wykrycie i naprawę usterki.

Wypadek na terenie prywatnym

Prywatni właściciele bądź zarządcy posesji mają obowiązek zapewnienia, że teren będący w ich władaniu jest odpowiednio zabezpieczony i przebywanie na nim nie stanowi dającego się przewidzieć ryzyka dla odwiedzających. Istnieje jednak różnica w odpowiedzialności właściciela/zarządcy w zależności od tego, czy poszkodowana osoba przebywała na jego terenie za jego wiedzą i zgodą, czy bez. Oczywiście, jeżeli prywatny teren jest przeznaczony do użytku przez ogół społeczeństwa (np. sklep, restauracja czy obiekt użyteczności publicznej), indywidualna zgoda właściciela/zarządcy do przebywania tam nie jest wymagana. Sytuacja wygląda jednak inaczej w przypadku posesji ściśle prywatnej, do której nie ma publicznego dostępu.

[opublikowano: 01/10/18; ostatnia aktualizacja 01/01/20]