Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy w Wielkiej Brytanii?

Jeżeli przytrafił ci się wypadek w pracy nie z twojej winy (lub jedynie częściowo z twojej winy), możesz ubiegać się o odszkodowanie, a w razie potrzeby także prywatną rehabilitację na koszt strony odpowiedzialnej za wypadek. Możesz ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy niezależnie od tego, czy była to umowa o pracę (full-time lub part-time), praca agencyjna czy samozatrudnienie (self-employed, np. na budowie).

Czym jest wypadek w pracy?

Wypadek w pracy to skutkujące odniesieniem obrażeń zdarzenie, związane najczęściej z:

  • błędem lub zaniedbaniem ze strony innego pracownika (lub innej osoby)
  • sposobem wykonywania pracy
  • wadliwym/zepsutym sprzętem roboczym
  • niewłaściwymi/szkodliwymi warunkami, w jakich wykonywana jest praca.

Często przyczyną wypadku jest przypadek lub czyjeś niezamierzone działanie, nie oznacza to jednak, że nie możesz starać się o odszkodowanie. Być może wypadku udałoby się uniknąć lub odpowiednio wcześnie mu zapobiec, gdyby pracodawca zachował się właściwie.

Każdy pracodawca ma prawny obowiązek zapewnić, aby miejsce pracy oraz sposób jej wykonywania były bezpieczne dla pracowników. Oczywiście, pracodawca nie może przewidzieć i zapobiec wszystkiemu, tym niemniej powinien dokonywać regularnych przeglądów procedur i ocen ryzyka zgodnie z regulacjami BHP (ang. Health & Safety) oraz reagować na bieżąco poprzez działania mające na celu ograniczenie ryzyka dla pracowników oraz innych osób znajdujących się na terenie zakładu pracy. Jeżeli pracodawca zaniedba te obowiązki, może ponieść odpowiedzialność za narażenie życia i zdrowia pracowników, klientów lub osób postronnych na niebezpieczeństwo.

Dlatego nawet, jeżeli uważasz, że do wypadku doszło częściowo z twojej winy, możliwe, że wciąż możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Typy wypadków w pracy

Choć wyszczególnienie wszystkich możliwych przyczyn i okoliczności prowadzących do wypadków w pracy nie jest możliwe, najczęstsze z nich to np. poślizgnięcia, potknięcia i upadki, a także wypadki związane z nieostrożnością bądź nieuwagą innych osób, czy też wypadki będące konsekwencją użycia wadliwego lub zepsutego sprzętu.

Wypadek na budowie

Praca na budowie lub przy remoncie budynku jest obarczona stosunkowo dużym ryzykiem wypadku i doznania mniej lub bardziej poważnego urazu.
Z tego powodu, przepisy obowiązujące pracodawców w tej branży należą do jednych z najbardziej rygorystycznych – wszystko po to, by jak najbardziej zminimalizować stale obecne ryzyko.

Jeżeli twoj pracodawca przedkłada zysk (cięcie kosztów) lub tempo pracy ponad bezpieczeństwo pracowników i innych osób przebywających na budowie, może być odpowiedzialny za zaniedbania prowadzące do wypadku.

Roszczenia o odszkodowanie w wyniku wypadku na budowie często związane są z:

  • urazem podczas dźwigania lub przenoszenia
  • upadkiem z wysokości (np. z rusztowania lub drabiny)
  • brakiem odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (np. odpowiednich do wykonywanej pracy okularów, rękawic lub butów)
  • wadliwym/zepsutym sprzętem roboczym (w tym maszyny i narzędzia)
  • wdychaniem niebezpiecznych substancji (np. chemikalia, azbest)
  • brakiem odpowiedniego przeszkolenia/treningu

Obowiązkiem pracodawcy jest wdrożenie i przestrzeganie takich procedur, które zminimalizują ryzyko wypadku i w konsekwencji urazu. Jeżeli pracodawca nie przestrzega procedur, lub nie zareaguje na pojawienie się niebezpiecznej sytuacji, wtedy pracownik, który uległ wypadkowi i doznał urazu może starać się o uzyskanie odszkodowania.