Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy w Wielkiej Brytanii?

Wypadki w fabryce lub magazynie

Osoby pracujące w fabryce lub magazynie powinny otrzymać odpowiednie szkolenie oraz sprzęt roboczy, tak by zapewnić im bezpieczne warunki pracy. Praca w magazynie/fabryce może być niebezpieczna, jeżeli pracodawca nie dopełni swoich obowiązków w tym zakresie.

Urazy odniesione w tego typu wypadkach często związane są z:

 • upadkiem z wysokości
 • poślizgnięciem, potknięciem lub przewróceniem się
 • pracą na wadliwym sprzęcie (np. wózku widłowym)
 • przenoszeniem i dźwiganiem ciężkich obiektów

Każdy wypadek może spowodować duży ból, stres oraz w konsekwencji także utratę zarobków. Jeżeli pracodawca okaże się winny (lub choćby współodpowiedzialny, przy częściowej współwinie pracownika) spowodowania wypadku, możliwe jest staranie się o wypłatę odszkodowania.

Wypadki na terenie zakładów przemysłowych

Teren każdego zakładu pracy, zwłaszcza w przemyśle ciężkim, może być bardzo niebezpieczny dla pracowników, jeżeli właściwe procedury BHP (Health & Safety) nie są przestrzegane. Każdy pracownik ma prawo oczekiwać, że pracodawca zapewni mu bezpieczne (w miarę możliwości) miejsce pracy, lecz jeśli obowiązek ten zostanie zaniedbany, może dojść do wypadków związanych z zepsutym sprzętem, uszkodzonym pojazdem, spadającymi przedmiotami czy też upadkami z wysokości, lub potknięciem albo przewróceniem się.

Innymi częstymi przyczynami urazów w zakładach przemysłowych są:

 • oparzenia i zatrucia substancjami chemicznymi
 • choroby związane z wdychaniem azbestu
 • choroby zawodowe takie jak głuchota zawodowa (praca w hałasie) czy zespoły wibracyjne (długotrwałą praca ze sprzętem wywołującym drgania)
 • inne urazy mięśniowo-szkieletowe.

Wypadki w biurze

Może się wydawać, że praca w biurze jest wolna od zagrożeń i ryzyka urazu, zwłaszcza w porównaniu z pracą w fabryce lub na budowie. Tym niemniej, także pracownicy wykonujący pracę biurową narażeni są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa urazów, jeżeli pracodawca nie zapewni odpowiednio bezpiecznych warunków pracy.

Częste urazy w środowisku biurowym to potknięcia, poślizgnięcia oraz upadki, które mogą skutkować pęknięciem i złamaniem kości, lub zwichnięciem czy naciągnięciem mięśni. Inne typowe urazy dla pracy w biurze to problemy ze wzrokiem (np. od ciągłego wpatrywania się w monitor komputera, nieodpowiednie oświetlenie itp.), łokciami czy nadgarstkiem (niewłaściwa pozycja podczas pracy przy komputerze). Pracodawca może być odpowiedzialny za tego typu urazy, jeżeli nie zapewni odpowiednich warunków pracy (sprzęt biurowy, oświetlenie itp.) lub właściwego szkolenia.

Pracownicy umysłowi mają takie samo prawo do pracy w bezpiecznych warunkach, jak pracownicy fizyczni, a każdy odniesiony uraz wiąże się z bólem, stresem oraz potencjalną utratą zarobków, za którą – w przypadku stwierdzenia winy lub współwiny pracodawcy – można otrzymać rekompensatę w postaci odszkodowania.

Wypadki w rolnictwie

Praca na farmie (np. na polu lub w budynkach gospodarczych) z pewnością nie należy do najłatwiejszych i najbardziej bezpiecznych. Wypadki w rolnictwie zdarzają się stosunkowo często, lecz dlatego tym bardziej pracownik rolny ma prawo oczekiwać, że jego pracodawca zapewni mu na tyle bezpieczne warunki pracy, na ile to możliwe. Niesprawne maszyny rolnicze, uszkodzone narzędzia lub nieporządek (np. porozrzucane przedmioty, brak miejsca) mogą być przyczyną wypadku z winy pracodawcy.

Częste typy urazów wynikające z pracy w środowisku rolniczym to:

 • urazy mięśniowo-szkieletowe (naciągnięcia, złamania)
 • problemy z plecami będące konsekwencją przenoszenia lub dźwigania ciężkich obiektów
 • zatrucia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (np. azbestem, środkami ochrony roślin itp.)
 • choroby płuc związane z wdychaniem wilgotnego i zagrzybionego pyłu (pochodzącego ze zbóż lub innych roślin) lub dwutlenku azotu (NO2) w czasie pracy w stodołach i silosach zbożowych.