Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy w Wielkiej Brytanii?

Wypadek w pracy – procedura odszkodowawcza

Zgłoszenie roszczenia

Aby otrzymać odszkodowanie, należy zgłosić formalne roszczenie o wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu oraz inne straty związane z wypadkiem. Istnieje specjalna procedura prawna, zgodnie z którą pracodawca (w porozumieniu ze swoim ubezpieczycielem) powinien zdecydować, czy przyznaje się do odpowiedzialności za wypadek, czy nie. W zależności od indywidualnych okoliczności, całe postępowanie może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Ostatecznie, jeżeli pracodawca przyzna się do odpowiedzialności, lub odpowiedzialność ta zostanie mu udowodniona w sądzie, roszczenie kończy się wypłatą odszkodowania w wysokości wynegocjowanej przez strony, lub określonej przez sędziego podczas rozprawy sądowej.

Odszkodowanie obejmuje nie tylko rekompensatę za ból i cierpienie związane z doznanym urazem, lecz także zwrot utraconych zarobków, kosztów leczenia oraz innych wydatków będących konsekwencją wypadku (np. kosztów dojazdu do lekarza, szpitala itp.)

Jak udowodnić odpowiedzialność pracodawcy?

Aby możliwa była wypłata odszkodowania, pracodawca musi uznać swoją odpowiedzialność za wypadek, lub taka odpowiedzialność musi zostać mu udowodniona w sądzie.

Generalnie rzecz ujmując, pracodawca będzie odpowiedzialny za wypadek, jeżeli:

  • do wypadku doszło z winy innego pracownika, którego działanie spowodowało twój uraz
  • do wypadku doszło w wyniku zaniedbania przez pracodawcę jego obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych procedur i warunków pracy (bezpiecznego środowiska pracy)

WAŻNE! Pamiętaj, że nawet, jeżeli do wypadku doszło częściowo z twojej winy, pracodawca nadal może być współodpowiedzialny za twój wypadek, co oznacza, że możliwe będzie staranie się o wypłatę odszkodowania! W takim wypadku, należne ci odszkodowanie będzie odpowiednio zredukowane, lecz w zależności od doznanego urazu i okoliczności wypadku, nadal może to być kwota kilku lub kilkunastu tysięcy funtów.

Części składowe kwoty odszkodowania

Jeżeli chcesz wiedzieć od razu, jaką kwotę odszkodowania otrzymasz, musimy cię rozczarować. Nie jest możliwe określenie z góry kwoty odszkodowania, które potencjalnie otrzymasz, gdyż zależy to od wielu czynników, w tym zwłaszcza od ekspertyzy medycznej (komisja lekarska zostanie dla ciebie zorganizowana przez firmę prowadzącą twoją sprawę), która szczegółowo określi zakres i stopień twojego urazu, a także prognozę wyzdrowienia oraz czas trwania ewentualnej rehabilitacji. Dopiero wtedy możliwe będzie przybliżone oszacowanie, ile warte jest twoje roszczenie. Większość roszczeń kończy się wypłatą odszkodowania w kwocie od kilku do kilkunastu tysięcy funtów.

Na całkowitą kwotę odszkodowania – w zależności od indywidualnych okoliczności – mogą składać się:

  • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
  • rekompensata za utracone zarobki (przeszłe oraz przyszłe)
  • zwrot poniesionych kosztów transportu oraz zakwaterowania
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
  • odszkodowanie za ograniczenie możliwości zarobkowania w przyszłości
  • zwrot kosztów adaptacji mieszkania lub samochodu

Jak widzisz, nawet, jeżeli twój uraz nie był poważny i kwota odszkodowania za sam uszczerbek na zdrowiu będzie stosunkowo niewielka, całkowita kwota odszkodowania, jakie otrzymasz, może być znacznie wyższa.

[opublikowano: 01/10/18; ostatnia aktualizacja: 01/01/20]