Prawo pracy w UK: prawa pracownicze kobiet w ciąży

Ciąża to szczególny okres w życiu kobiety, również pod względem pracy i kariery zawodowej. Aby zapobiec gorszemu traktowaniu kobiet w pracy ze względu na ciążę i macierzyństwo, angielskie prawo pracy przewiduje instrumenty ochronne i gwarantuje pracującym kobietom w ciąży prawo do:
  • płatnego czasu wolnego (time off) na opiekę przedporodową
  • urlopu macierzyńskiego (maternity leave)
  • zasiłku macierzyńskiego (maternity pay) lub zapomogi macierzyńskiej (maternity allowance)
  • ochrony przed zwolnieniem i dyskryminacją ze względu na ciążę i macierzyństwo

„Opieka przedporodowa” to nie tylko wizyty u lekarza – może także obejmować np. zajęcia w „szkole rodzenia”, jeżeli zostały zlecone przez lekarza lub położną (midwife).

Pracodawca nie może jednostronnie zmienić warunków zatrudnienia (a więc kontraktu / umowy o pracę), dotyczących np. ilości godzin czy wysokości wynagrodzenia – jeżeli tak zrobi, będzie to wbrew umowie (breach of contract), co może być podstawą roszczenia o odszkodowanie w trybunale pracy (employment tribunal).

Pracodawca musi dać ciężarnej kobiecie w pełni płatny czas wolny (płatny time off, czyli de facto dodatkowy urlop) na opiekę przedporodową. Aby otrzymać ten płatny czas wolny, kobieta musi najpierw oficjalnie poinformować pracodawcę, że jest w ciąży.

Ojciec dziecka lub partner ciężarnej kobiety może z kolei dwukrotnie skorzystać z bezpłatnego czasu wolnego (time off), w celu uczestniczenia w wizytach przedporodowych ze swoją partnerką (matką dziecka).

Choroba związana z ciążą

Urlop macierzyński (maternity leave) oraz wypłata zasiłku macierzyńskiego (Statutory Maternity Pay) rozpoczną się automatycznie, jeżeli kobieta pójdzie na zwolnienie z przyczyn związanych z ciążą w okresie 4 tygodni poprzedzających planowy termin porodu – nie ma znaczenia, czy wcześniej ustalenia z pracodawcą były inne.

Obowiązkowy urlop macierzyński

Jeżeli kobieta nie chce skorzystać z ustawowego urlopu macierzyńskiego (Statutory Maternity Leave), musi wziąć co najmniej 2 tygodnie obowiązkowego urlopu macierzyńskiego po urodzeniu dziecka, lub 4 tygodnie, jeśli pracuje w fabryce.