Po Brexicie musisz się osiedlić, czyli wszystko o statusie „settled”

Wirtualna karta namacalnym dowodem

Ponieważ zbliżamy się do końca drugiej dekady XXI wieku, brytyjski rząd zdecydował, że potwierdzenie pobytu będzie można otrzymać i w razie potrzeby przedstawić odpowiednim instytucjom za pośrednictwem portalu internetowego. Żadne dokumenty w postaci papierowych lub plastikowych kart nie będą wydawane (wyjątek dotyczy aplikantów spoza terenu UE, którzy nie posiadają jeszcze biometrycznej karty pobytu).

Otrzymanie statusu „osiedlonego” (settled) w mniej niż 5 lat

W wyjątkowych przypadkach, istnieje możliwość otrzymania statusu settled szybciej, niż po pięciu latach legalnego pobytu:

a) trwała niezdolność do pracy – jeżeli w wyniku wypadku lub choroby pracownik (lub samozatrudniony – self-employed) nabawił się trwałej niezdolności do pracy, może otrzymać status settled, o ile mieszkał w UK od co najmniej 2 lat przed wypadkiem, lub pozostaje w związku małżeńskim lub civil partnership z obywatelką/obywatelem UK; status settled może w takim przypadku przysługiwać również członkom rodziny obywatela UE.

b) osiągnięcie wieku emerytalnego lub wcześniejsza emerytura – obywatel(ka) UE może otrzymać status settled, jeżeli osiągnie wiek emerytalny lub przejdzie na wcześniejszą emeryturę, o ile mieszkał(a) i pracował(a) w UK od co najmniej 3 lat wcześniej, lub pozostaje w związku małżeńskim lub civil partnership z obywatelką/obywatelem UK; status settled może w takim przypadku przysługiwać również członkom rodziny obywatela UE.

c) podjęcie pracy w innym państwie członkowskim UE – obywatel(ka) UE może otrzymać status settled, jeżeli podejmie pracę lub samozatrudnienie (self-employment) w innym kraju UE, o ile mieszkał(a) i pracował(a) w UK od co najmniej 3 lat wcześniej, a także zwykle wraca do swojego domu w Wielkiej Brytanii przynajmniej raz w tygodniu; status settled może w takim przypadku przysługiwać również członkom rodziny obywatela UE.

d) członek rodziny zmarłego obywatela UE – jeżeli w momencie śmierci obywatel(ka) UE był(a) zatrudniony/a lub samozatrudniony (self-employed) w UK, najbliżsi członkowie rodziny mogą być uprawnieni do otrzymania statusu settled, o ile mieszkali ze zmarłą osobą bezpośrednio przed jej śmiercią, a także mieszkali w UK na stałe od co najmniej 2 lat wcześniej, a śmierć obywatela/obywatelki UE była wynikiem wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Kiedy aplikować?

Program osiedleńczy został otwarty w pełni 30 marca 2019 r., po 2-miesięcznym okresie testowym.

Aby rozpocząć procedurę składania wniosku KLIKNIJ TUTAJ.

[opublikowano: 25/10/18, ostatnia aktualizacja: 31/01/2020]