Opłata £1000 za brytyjskie obywatelstwo dla dziecka nielegalna! Home Office przegrał rozprawę apelacyjną

Sąd apelacyjny (The Court of Appeal) uznał, że przy ustalaniu wysokości opłaty Home Office nie wziął pod uwagę jej wpływu na dobro dziecka.

Sprawa została wniesiona przez inicjatywę Project for the Registration of Children as British Citizens (PRCBC) przy udziale kilku małoletnich aplikantów – dzieci urodzonych i/lub wychowanych w UK.

Sąd podtrzymał wcześniejszą decyzję

W grudniu 2019 roku sąd pierwszej instancji (High Court) zdecydował, że opłata w wysokości £1,012 za aplikację o rejestrację dziecka jako brytyjskiego obywatela jest bezprawna. Sąd wziął pod uwagę szereg dowodów potwierdzających, jak negatywny wpływ na dzieci ma tego typu opłata. Dzieci mieszkające na co dzień w UK i chodzące tu do szkoły czują się „wyobcowane, wykluczone, izolowane, gorszej kategorii, niepewne a nie w pełni zintegrowane z kulturą i tkanką społeczną UK”.

Home Office nie zaprzeczył tym stwierdzeniom, lecz mimo to zdecydował się odwołać od wyroku i złożył apelację, która została rozpatrzona w październiku ubiegłego roku, a wczoraj sąd apelacyjny (Court of Appeal) opublikował orzeczenie odrzucające apelację, co oznacza podtrzymanie wcześniejszej decyzji sądu pierwszej instancji.

Prawdziwy koszt to £372, pozostałe £640 to czysty zysk

Zgodnie z wyliczeniami samego Home Office, admimistracyjny koszt całej procedury to jedynie £372. Dlaczego więc od wielu lat opłaty są horrendalnie wysokie (obecnie od 2018 roku wynoszą £1,012 za każde dziecko)? Home Office tłumaczy, że wykorzystuje zysk do „współfinansowania” pozostałej działalności systemu imigracyjnego.

Dzisiejsze orzeczenie sądu powoduje, że Home Office będzie musiał dokonać zmiany (co najmniej jeżeli chodzi o wysokość opłaty) i upewnić się, że najlepszy interes dziecka będzie wzięty pod uwagę przy ustalaniu nowej procedury. Wyrok jasno stwierdza, że jeżeli dziecko spełnia warunki aby otrzymać brytyjskie obywatelstwo, zasadniczo jest w jego najlepszym interesie, aby to obywatelstwo otrzymać.

Kiedy zmiana w wysokości opłat?

Prawnicy i aktywiści apelują do Home Office o jak najszybszą reakcję, zainteresowane osoby mogą również skontaktować się (np. wysłać maila) ze swoim lokalnym parlamentarzystą (MP – Memeber of Parliament), aby zwiększyć społeczny nacisk. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

Link do orzeczenia: https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2021/193.html (dostęp 19/02/2021).

Link do strony PRCBC: https://prcbc.org/

[19/02/2021]