Opłata £1000 za brytyjskie obywatelstwo dla dziecka nielegalna! Home Office przegrał rozprawę apelacyjną

Sąd apelacyjny (The Court of Appeal) uznał, że przy ustalaniu wysokości opłaty Home Office nie wziął pod uwagę jej wpływu na dobro dziecka.

Sprawa została wniesiona przez inicjatywę Project for the Registration of Children as British Citizens (PRCBC) przy udziale kilku małoletnich aplikantów – dzieci urodzonych i/lub wychowanych w UK.

Sąd podtrzymał wcześniejszą decyzję

W grudniu 2019 roku sąd pierwszej instancji (High Court) zdecydował, że opłata w wysokości £1,012 za aplikację o rejestrację dziecka jako brytyjskiego obywatela jest bezprawna. Sąd wziął pod uwagę szereg dowodów potwierdzających, jak negatywny wpływ na dzieci ma tego typu opłata. Dzieci mieszkające na co dzień w UK i chodzące tu do szkoły czują się „wyobcowane, wykluczone, izolowane, gorszej kategorii, niepewne a nie w pełni zintegrowane z kulturą i tkanką społeczną UK”.

Home Office nie zaprzeczył tym stwierdzeniom, lecz mimo to zdecydował się odwołać od wyroku i złożył apelację, która została rozpatrzona w październiku ubiegłego roku, a wczoraj sąd apelacyjny (Court of Appeal) opublikował orzeczenie odrzucające apelację, co oznacza podtrzymanie wcześniejszej decyzji sądu pierwszej instancji.

Prawdziwy koszt to £372, pozostałe £640 to czysty zysk

Zgodnie z wyliczeniami samego Home Office, admimistracyjny koszt całej procedury to jedynie £372. Dlaczego więc od wielu lat opłaty są horrendalnie wysokie (obecnie od 2018 roku wynoszą £1,012 za każde dziecko)? Home Office tłumaczy, że wykorzystuje zysk do „współfinansowania” pozostałej działalności systemu imigracyjnego.

Dzisiejsze orzeczenie sądu powoduje, że Home Office będzie musiał dokonać zmiany (co najmniej jeżeli chodzi o wysokość opłaty) i upewnić się, że najlepszy interes dziecka będzie wzięty pod uwagę przy ustalaniu nowej procedury. Wyrok jasno stwierdza, że jeżeli dziecko spełnia warunki aby otrzymać brytyjskie obywatelstwo, zasadniczo jest w jego najlepszym interesie, aby to obywatelstwo otrzymać.

Kiedy zmiana w wysokości opłat?

Prawnicy i aktywiści apelują do Home Office o jak najszybszą reakcję, zainteresowane osoby mogą również skontaktować się (np. wysłać maila) ze swoim lokalnym parlamentarzystą (MP – Memeber of Parliament), aby zwiększyć społeczny nacisk. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

Link do orzeczenia: https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2021/193.html (dostęp 19/02/2021).

Link do strony PRCBC: https://prcbc.org/

[19/02/2021]

Whiplash? Po wypadku komisja lekarska przez Skype — nowe zalecenia w sprawach o odszkodowania na czas epidemii Covid-19

Diagnoza urazu tkanki miękkiej (m.in. tzw. „whiplash” charakterystyczny dla wypadków drogowych) będzie możliwa poprzez wideokonferencję z lekarzem orzecznikiem — to najnowsze wytyczne na czas trwającej epidemii koronawirusa Covid-19.

Oświadczenie MedCo

MedCo, czyli organizacja pośrednicząca w procesie organizowania komisji lekarskich w roszczeniach o odszkodowania powypadkowe niskiej wartości, wydała oświadczenie po dyskusji, w której pierwotnie zapadła decyzja o nie zezwalaniu na taki tryb procedowania.

W oświadczeniu czytamy m.in.: „Nadrzędnym celem jest wyjście naprzeciw potrzebom poszkodowanych, a te środki mają na celu zapewnienie ciągłości trwania całego procesu.”

Tak krótko, jak to tylko możliwe

Jednak władze organizacji zapewniają, że normalne zasady zostaną przywrócone natychmiast, kiedy okoliczności na to pozwolą, ponieważ wszyscy uczestnicy procesu zdają sobie sprawę, że wideokonferencja jest potencjalnym źródłem nadużyć.

Należy bowiem pamiętać, że od oceny stanu pacjenta przez eksperta zależy wysokość potencjalnego odszkodowania, dlatego brak możliwości bezpośredniego spotkania budzi poważne wątpliwości w zakresie właściwego udokumentowania stopnia i zakresu urazu.

Jakie jest ryzyko dla poszkodowanego?

Również sami poszkodowani, wnoszący roszczenia o odszkodowanie, powinni skonsultować się ze swoim prawnikiem, zanim zgodzą się na przeprowadzenie oględzin lekarskich w trybie wideokonferencji. Prawnicy powinni uprzedzić klientów, że istnieje potencjalnie wyższe ryzyko, że raport medyczno-prawny sporządzony na podstawie wideokonferencji (oraz, oczywiście, pozostałej dostępnej dokumentacji medycznej) zostanie zakwestionowany przez ubezpieczyciela pozwanego.

[24/03/19]

COVID-19: Brytyjskie sądy i trybunały będą nadal działać – będą jednak zmiany na czas pandemii koronawirusa

Brytyjski minister sprawiedliwości (Secretary of State for Justice) Robert Buckland wydał dziś oświadczenie dotyczące funkcjonowania sądów i trybunałów w czasie pandemii koronawirusa Covid-19. Rząd zapowiedział utrzymanie ciągłości działania sądów i trybunałów.

W związku z pandemią niektóre, mniej istotne rozprawy zostaną odwołane i przeniesione na inny termin.

Podjęte zostaną też kroki dotyczące ograniczenia bezpośredniego kontaktu zarówno wśród pracowników jak i uczestników postępowań sądowych.

Business as usual – póki co wszystko (prawie) po staremu

Na chwilę obecną podjęta została decyzja o planowaniu przyszłych posiedzeń (na lato tego roku) według dotychczasowych zasad.

Wszystkie już zaplanowane rozprawy mają się odbyć zgodnie z planem, a wszystkie strony procesu powinny stawić się w sądzie, chyba że mają objawy wskazujące na zarażenie wirusem Covid-19.

Dla pozostałych posiedzeń sądowych podjęte zostaną kroki w celu umożliwienia przeprowadzenia ich przy pomocy środków łączności takich jak tele- lub wideokonferencja.

W przypadku niewielkiej liczby spraw karnych, które były zaplanowane wkrótce, lecz jeszcze się nie rozpoczęły, a miały trwać 3 lub więcej dni, podjęta zostanie prawdopodobnie decyzja o ich przełożeniu.

Będzie się to wiązać z negatywnymi konsekwencjami zarówno dla ofiar przestępstw i ich rodzin, jak i oskarżonych, którzy w wielu przypadkach będą musieli pozostać dłużej w areszcie w oczekiwaniu na rozprawę.

Rząd ma nadzieję, że przynajmniej 75% rozpraw w najbliższym czasie zostanie przeprowadzonych zgodnie z planem.

Sytuacja jest monitorowana na bieżąco i w razie potrzeby mogą zostać wprowadzone dalsze zmiany.

[18/03/20]

Pracodawca zapłaci za sprawdzenie niekaralności w systemie DBS – nowa opcja już dostępna online

Rządowa agencja Disclosure and Barring Service (DBS), zajmująca się m.in. wydawaniem zaświadczeń o niekaralności, wprowadza nowe udogodnienie w zakresie płatności przy składaniu wniosków online.

Od dziś, 20 lutego 2020 r., możliwe będzie wybranie opcji „płaci ktoś inny” („Someone else is paying”), jeżeli aplikant (np. pracownik) chce, aby koszty aplikacji pokryła inna osoba lub organizacja (np. pracodawca).

Po wybraniu tej opcji, aplikant otrzyma link do płatności, który może zostać przekazany osobie, która następnie uiści opłatę online. Dostępne formy płatności to karta debetowa lub kredytowa, Apple Pay oraz Google Pay.

[opublikowano: 20/02/20]

Zakaz pracy w UK bez kwalifikacji oraz znajomości angielskiego – nowy reżim imigracyjny od 2021 roku

To będzie prawdziwa rewolucja na brytyjskim rynku pracy, przy czym wiele wskazuje na to, że może zakończyć się ekonomiczną katastrofą. Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania zamyka drzwi dla imigrantów chcących wykonywać proste prace nie wymagające specjalnych kwalifikacji. Niezbędnym wymogiem będzie również znajomość języka.

Boris Johnson wypełnia obietnice wyborcze

Zdaniem brytyjskiego rządu, nowe regulacje „zakończą wolny przepływ [pracowników], potwierdzą kontrolę nad naszymi granicami oraz spowodują odzyskanie społecznego zaufania”.

Nowy system imigracyjny, podobny do australijskiego, którego główne założenia zostały dziś opublikowane przez Home Office, polega na przydzielaniu potencjalnym imigrantom punktów, między innymi za posiadane kwalifikacje, wykształcenie oraz proponowaną wysokość wynagrodzenia. Wizy (pozwolenia na pracę) zostaną przyznane jedynie kandydatom, którzy otrzymają wystarczającą liczbę punktów.

W specjalnym oświadczeniu rząd Borisa Johnsona stwierdził, że „wysłuchał jasnego przesłania z wyniku referendum z 2016 r. oraz wyborów parlamentarnych z 2019 r. i zakończy gospodarkę opartą na taniej, niewykwalifikowanej sile roboczej napływającej do kraju.”

Znaczne utrudnienia dla Polaków i innych obywateli UE

Rząd zapowiada ograniczenie napływu imigrantów oraz ostrzejsze kontrole graniczne. Imigranci z krajów UE będą traktowani tak samo, jak wszyscy pozostali.

Oznacza to między innymi konieczność udowodnienia znajomości języka angielskiego oraz odpowiednich kwalifikacji na etapie aplikacji.

To jednak nie koniec „życzliwości”: brytyjski rząd zamierza rownież nakazać nowym imigrantom opłacanie rocznej składki w wysokości ok. £400 za możliwość korzystania z „bezpłatnej” służby zdrowia NHS, a pozwolenia na pracę będą wydawane na 5 lat (nie wiadomo, czy z opcją automatycznego przedłużenia). Wisienką na torcie jest zaś planowany zakaz korzystania z zasiłków (benefitów) przez okres 5 lat po przybyciu.

W takiej sytuacji można spodziewać się, że np. pracownicy z krajów UE (w tym Polski) zaczną wybierać bardziej przyjazne kraje (czyli pozostałe kraje UE oraz np. Norwegia) jako cel emigracji zarobkowej, zamiast poświęcać czas i pieniądze na wypełnianie aplikacji oraz zdobywanie zaświadczeń (np. certyfikatu znajomości języka angielskiego).

Ponadto, gdyby kryteria te zastosować do obecnie mieszkających i pracujących w UK imigrantów z UE, pozwolenia na osiedlenie i pracę nie otrzymałoby ok. 70% z nich. Jak więc wyglądają poszczególne kryteria i przydzielona im punktacja?

Brexit – i co dalej? Co i kiedy zmieni się dla Polaków w UK?

Dziś o godzinie 23:00 czasu lokalnego, Zjednoczone Królestwo formalnie przestanie być członkiem Unii Europejskiej. Co to oznacza dla Polaków i innych obywateli UE? Jakich zmian należy się spodziewać od razu, a co zostanie – przynajmniej na razie – tak, jak było?

Na razie wszystko po staremu, lecz pamiętaj o statusie „settled”

Zgodnie z umową brexitową, natychmiast po opuszczeniu UE Wielka Brytania wejdzie w okres przejściowy (transition period), podczas którego obowiązywać będą dotychczasowe reguły, zgodnie z prawem UE.

Obywatele UE (w tym Polacy) nie posiadający brytyjskiego obywatelstwa muszą jednak pamiętać, aby zarejestrować się w systemie osiedleńczym EU Settlement Scheme, dzięki któremu obywatele UE mieszkający i pracujący w UK nie stracą dotychczasowych praw. Więcej na ten temat w naszym artykule:

Brytyjski rząd zapowiedział, że będzie dążył do tego, aby okres przejściowy zakończył się 31 stycznia tego roku, czyli za 11 miesięcy. Co stanie się później? Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi, wszystko zależy od negocjacji pomiędzy UE a UK, które mają formalnie rozpocząć się na przełomie lutego i marca.

Co więc zostanie (na razie) po staremu?

Kontrole graniczne

Transgraniczny transport ludzi i towarów będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach. Zasady kontroli paszportowej na lotniskach/przejściach granicznych również nie ulegną zmianie.

Przewożenie zwierząt domowych

Nadal obowiązują dotychczasowe, uproszczone regulacje unijne (pet passport).

Prawo jazdy

Nadal można poruszać się na podstawie unijnych dokumentów w UK oraz brytyjskich w UE bez dodatkowych wymagań (w przypadku osiedlenia na stałe należy sprawdzić lokalne przepisy na temat wymiany prawa jazdy na „krajowe”).

Europejska Karta Ubezbieczenia Zdrowotnego European Health Insurance Card (EHIC)

Karta – umożliwiająca dostęp do bezpłatnych świadczeń na terenie innych krajów UE, do których podróżujemy – wystawiona w UK będzie ważna przynajmniej do końca okresu przejściowego, czyli do końca tego roku. Po tym czasie może być konieczne wykupywanie dodatkowego ubezpieczenia na czas wyjazdu.

Pobyt i praca na terenie UK i UE

Zarówno obywatele UK jak i UE mogą nadal swobodnie podróżować, podejmować pracę i osiedlać się na terenie innych państw, jednak przywilej ten skończy się najprawdopodobniej wraz z upływem okresu przejściowego, dlatego obywatele UE (w tym Polacy), którzy chcieliby podjąć pracę i osiedlić się w UK na stałe, powinni przyjechać do Wielkiej Brytanii najpóźniej do końca tego roku (czyli końca okresu przejściowego – transition period).

Handel i przewóz towarów

Przynajmniej do końca roku można będzie kupować i sprzedawać towary i usługi pomiędzy UK i UE na dotychczasowych zasadach, jednak wiadomo już na pewno, że zasady te ulegną zmianie – możliwe, że radykalnej – wraz z upływem okresu przejściowego i rozpoczęciem nowej relacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską, której będą negocjowane w najbliższych miesiącach.

Brexit dziś – a co jutro?

Dlatego należy spodziewać się, że chociaż formalnie opuszczamy Unię Europejską dziś wieczorem, jest to jedynie kolejny etap „brexitu” – wynik negocjacji w sprawie przyszłych relacji z UE, kwestia niepodległości Szkocji i Irlandii Północnej, czy też kontrowersyjna umowa o wolnym handlu z USA – to tylko niektóre z czynników, które nie pozwalają stwierdzić z całą pewnością, jak będzie wyglądała Europa za 5 lub 10 lat.

Jutro też wzejdzie słońce i tak naprawdę niewiele się zmieni, poza symboliką – polityczna mapa Europy na Wikipedii będzie wyglądać dziwnie… choć do wszystkiego można się przyzwyczaić.

O postępie negocjacji oraz wszelkich zmianach istotnych dla Polaków w UK w kontekście brexitu będziemy informować na bieżąco.

[opublikowano: 31/01/20]

Po Brexicie musisz się osiedlić, czyli wszystko o statusie „settled”

[Aktualizacja: Artykuł ten powstał w czasie, kiedy nie było oficjalnych informacji dotyczących statusu „osiedlonego” (settled) dostępnych w języku polskim. Obecnie dostępne są już oficjalne tłumaczenia opublikowane na stronach gov.uk, w tym również w języku polskim pod tym adresem:

https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.pl

Uruchomiona została również infolinia (EU Settlement Resolution Centre – tylko po angielsku):

Dzwoniąc z UK: 0300 123 7379

Dzwoniąc spoza UK: +44 203 080 0010

Stan prawny na dzień 31 stycznia 2020 r. – Zjednoczone Królestwo przestanie być członkiem Unii Europejskiej 31 stycznia 2020 r. (dzisiaj) o g. 23:00 czasu lokalnego, opuszczenie UE nastąpi za porozumieniem stron (nie będzie tzw. „no-deal Brexit”).]

Ze względu na wyjście z Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii przestanie obowiązywać prawo UE, a zatem również swoboda przepływu osób, gwarantująca obywatelom UE wolność przemieszczania się i osiedlania na terenie całej unii.

Ważność stracą również karty stałego pobytu (permanent residency), wydane obywatelom UE na podstawie prawa unijnego.

Dlatego, formalnie rzecz biorąc, wszyscy obywatele UE (w tym również, oczywiście, Polacy) mogą stracić prawo pobytu, zamieszkania i zatrudnienia w UK od pierwszego dnia po brexicie, o ile wcześniej nie postarali się o brytyjskie obywatelstwo (lub – w stosunkowo niewielu przypadkach – posiadają inny dokument, wydany na podstawie odrębnych przepisów, np. indefinite leave to remain).

Aby tak się nie stało, brytyjski rząd opracował program „The EU Settlement Scheme”, czyli zakrojony na szeroką skalę program osiedleńczy, którego celem jest nadanie obywatelom UE mieszkającym w UK prawa stałego pobytu po Brexicie.

The EU Settlement Scheme – program osiedleńczy dla obywateli UE

W ramach programu, każdy obywatel UE przebywający legalnie na terenie UK może aplikować o status „osiedlonego” (settled) lub „przed-osiedlonego” (pre-settled) dla siebie oraz członków swojej rodziny.

Przyznanie takiego statusu będzie równoznaczne z pozwoleniem na stały, bezterminowy pobyt oraz zatrudnienie na terenie UK od lipca 2021 r.

Czas na składanie wniosków upłynie 30 czerwca 2021 r., choć może być wydłużony dla członków rodzin, którzy będą chcieli dołączyć do swych „osiedlonych” bliskich po tym terminie.

Brak opłat za wnioski

Początkowo planowano, że opłata za nadanie statusu osiedleńca wyniesie £65 dla osób, które ukończyły 16 rok życia, oraz £32.50 dla pozostałych.

Z opłaty zwolnione miały być osoby, które:

  • posiadają ważny dokument stałego pobytu (inny niż permanent residency)
  • posiadają ważny dokument stałego pobytu wydany na bazie prawa unijnego (permanent residency)
  • złożą wniosek o zmianę statusu pre-settled na settled
  • pozostają pod opieką władz lokalnych

Jednak 21 stycznia 2019 r. premier Theresa May ogłosiła, że program będzie bezpłatny dla wszystkich aplikujących, a osoby, które aplikowały w fazie testowej (która rozpoczęła się na początku stycznia 2019 r.) i uiściły wymaganą wtedy opłatę, otrzymają refundację.

Brytyjska policja szuka polskich kandydatów (North East)

fot. BBC

Northumbria Police (rejon North East England) prowadzi rekrutację na stanowisko Police Constable / Police Officer i aktywnie szuka kandydatów wśród mniejszości etnicznych.

Brytyjska policja stara się uzupełnić swoje szeregi o przedstawicieli mniejszości etnicznych (w tym Polaków i innych obywateli UE), tak aby struktura etniczna policji lepiej odzwierciedlała przekrój brytyjskiego społeczeństwa.

Dla kandydatów pochodzących z tzw. BAME (Black Asian and Minority Ethnic), czyli również Polaków, istnieje dedykowana ścieżka rekrutacyjna.

Specjalnie przygotowane spotkania rekrutacyjne odbędą się w poniedziałek 24 lutego 2020 r.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o rekrutacji, zainteresowani powinni wysłać maila na podany adres.


Police Constable recruitment is open!
Role: Police Officer
Salary: £24,177 – £40,000
Location: Northumbria Area

Northumbria Police are keen to hear from people from all different backgrounds, who are enthusiastic about making a real impact on the communities that we serve. Interested to find out more, register now to attend one of our events below.

Reasonable adjustments will be accommodated for those with a disability throughout the recruitment process, please make us aware of any support you need at any stage of the recruitment process.

Attend a recruitment event

We are changing the way we introduce you to the Police Officer role. Our engagement events will be an interactive insight into all different parts of the role and recruitment process, where you will get the chance to:

  • Learn about the stages of the police recruitment process – from application to interview and assessment centre;
  • You’ll understand what’s required from the fitness test, see the test in action and better understand self-defense training;
  • You’ll learn about the Police Constable Degree Apprenticeship from the internal training team and University teaching team – a new entry route into policing;
  • Talk to internal professionals about our eligibility requirements for the role;
  • Talk to a breadth of experienced officers at different stages in their career to find out what the role is really like.

The Positive Action team is dedicated in supporting our diverse communities in their application and is holding bespoke recruitment events for BAME applicants on Monday 24th February 2020.

To find out more about the support that our dedicated Positive Action team can offer please contact PositiveActionRecruitment@northumbria.pnn.police.uk


[opublikowano: 30/01/2020]

Królowa zaakceptowała ustawę o opuszczeniu UE, brexit nastąpi 31 stycznia

Królowa Elżbieta II zaaprobowała dziś ustawę o opuszczeniu Unii Europejskiej (The EU (Withdrawal Agreement) Bill 2020), uchwaloną przez brytyjski parlament (udzieliła tzw. royal assent).

Tym samym ustawa stała się obowiązującym prawem, zgodnie z którym Zjednoczone Królestwo przestanie być członkiem Unii Europejskiej 31 stycznia 2020 r. o g. 23:00 lokalnego czasu (o północy 1 lutego wg czasu zachodnioeuropejskiego), czyli za 8 dni.

Okres przejściowy tylko do 31 stycznia 2020 r.

Po opuszczeniu UE obowiązywać będzie tzw. okres przejściowy (transition period), podczas którego nadal obowiązywać będą dotychczasowe zasady. Jednak rząd chce, aby okres ten zakończył się najpóźniej z końcem tego roku.

Wraz z opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię rozpoczną się również właściwe negocjacje pomiędzy UE a UK w sprawie przyszłych relacji, w tym umowy handlowej, o szczegółach których będziemy informować na bieżąco.

Aplikuj o settled status już teraz

Przypominamy, że obywatele UE chcący pozostać w UK na stałe po okresie przejściowym będą musieli posiadać albo obywatelstwo, albo tzw. status osoby osiedlonej (settled status) – dlatego najlepiej zadbać o to jak najszybciej, aby w razie komplikacji mieć dużo czasu na wyjaśnienie i ewentualne odwołanie.

Więcej na ten temat w poprzednich artykułach:

[opublikowano: 23/01/20]

Transmisje online wyroków sądowych w sprawach karnych (Crown Courts) w Anglii i Walii

Brytyjski rząd przedłożył w parlamencie propozycje zmian, które umożliwią instalację kamer telewizyjnych na salach sądowych i nagrywanie oraz transmitowanie wyroków i uzasadnień w sprawach karnych (Crown Courts). Dzięki temu, publiczność poza salą sądową będzie mogła obejrzeć i wysłuchać sędziego ogłaszającego wyrok i uzasadnienie.

Tylko sędzia na ekranie

Nie będzie to jednak typowa relacja, gdyż obraz pokazywał będzie jedynie sędziego, a nie całą salę. Nagrywane i transmitowane będą zwłaszcza wyroki w sprawach budzące szerokie publiczne zainteresowanie, takich jak terroryzm, morderstwo lub inne poważne przestępstwo.

Nie będzie to również transmisja z całego procesu, w stylu znanym z filmów czy choćby pamiętnego procesu OJ Simpsona w USA w 1995 r., ze względu na dobro jego uczestników, w szczególności świadków i jurorów (ławy przysięgłych), gdyż świadomość obecności kamer i transmisji mogłaby niekorzystnie wpłynąć na ich zachowanie.

Z drugiej strony jednak, interes publiczny przemawia za możliwością zapoznania się z wyrokiem i jego uzasadnieniem przez obywateli i media w momencie jego ogłaszania.

Transmisja „na żywo” z opóźnieniem

W przypadku transmisji live w telewizji lub Internecie, emisja może być opóźniona o kilka sekund, aby uniknąć przypadkowego złamania prawa (np. w kwestii ograniczeń upubliczniania informacji) lub innego błędu.

Fragmenty nagrań mają być również wykorzystywane w wiadomościach i telewizyjnych programach informacyjnych. Archiwum z nagranymi wyrokami będzie dostępne publicznie w Internecie.

Pierwsze transmisje pojawią się po dokończeniu procesu legislacyjnego, prawdopodobnie za ok. 3-4 miesiące. Zostały już jednak przeprowadzone pierwsze, kilkumiesięczne testy, które zostały ocenione pozytywnie.

Historyczna zmiana

Zakaz filmowania, a nawet rysowania w sądzie, obowiązywał od 1925 roku – artysta musiał rysować uczestników wychodząc na zewnątrz, z pamięci.

Filmowanie zostało dopuszczone w Sądzie Najwyższym (UK Supreme Court) od czasu jego utworzenia w 2009 r., a w 2013 również w Sądzie Apelacyjnym (Court of Appeal).

Filmowanie jest również możliwe po uzyskaniu zgody i spełnieniu warunków w sądach w Szkocji od 1992 r., jednak nie zdarza się to zbyt często, a pierwsza transmisja odbyła się dopiero w roku 2012.

[opublikowano: 16/01/20]